Mobilní aplikace
nové generace

Jedna aplikace pro Android, iPhone a web

hero

Rychlost
vyvíjíme pro více
platforem najednou

Kvalita
aplikace pro všechny
platformy vytváří jeden
tým současně

Cena
díky snadnému
testování, údržbě a rozvoji

Co je hybridní aplikace?


Hybridní mobilní aplikace je vytvořena pomocí webových a nativních technologií. Specializované nástroje umožňují vývoj pomocí k tomu určených webových technologií a následné konverze na nativní aplikace pro jednotlivé platformy.

Největší ​společnosti​ přecházejí k hybridním aplikacím, aby se vyhnuly konzervativnímu, náročnějšímu a dražšímu vývoji nativních aplikací pro každou platformu zvlášť.

Jeden vývoj přináší rychlost, úsporu a kvalitu.


Hybridní aplikace přinášejí nový způsob vývoje mobilních aplikací. Tvoří se pouze 1 mobilní aplikace, která je nasazená jako nativní na Android, iPhone i web.

Tradiční způsob vývoje mobilních aplikací využívá různé technologie pro různé platformy, HTML5/JavaScript pro web, Java pro Android a Objective-C pro iOS. Každá platforma obvykle vyžaduje vlastní tým pro vývoj. Každá aplikace se i při shodné funkcionalitě musí programovat znovu, je znovu testována a udržována.

Jeden vývoj přináší výhody pro zákazníky, kteří chtějí vytvořit nativní aplikaci pro zařízení Android, iPhone i web a nechtějí platit 3 týmy. Nabízí progresivní přístup pomocí hybridního vývoje. Hybridní aplikace se chová jako nativní v každé platformě, jako webová na počítači.

Kolik ušetřím hybridním vývojem?


Vývoj aplikací nové generace
platíte jednou

* Na základě interních výpočtů iQuest
* Na základě interních výpočtů iQuest
NativeHybrid
Vysoká rychlost
Práce offline
Dostupnost
Uživatelské rozhraní
Čistá grafika a animace
Využití hardware zařízení
Výkon
Dotykové ovládaní
Cena
Jednoduchá údržba
Možnost použití na více platformách
* Na základě interních výpočtů iQuest

Technologie


Hybridní aplikace se vyvíjí prostřednictvím Apache Cordova. HTML, CSS, JavaScript jsou moderní technologie, které prostřednictvím Apache Cordova vytváří multiplatformní aplikace spustitelné na mobilních operačních systémech, včetně Android, iOS, Windows. Díky jednomu kódu se dramaticky snižují náklady na vývoj aplikace a samozřejmě i její údržbu.

Více informace o technologii naleznete na webu iQuest technologie.